Vanaf welk moment kan ik een appartement kiezen?

Na de informatieavond kunt u bij de makelaar al uw favoriete appartement kenbaar maken. Na de officiële start verkoopmanifestatie kunt u zich definitief inschrijven. Inschrijving biedt geen garantie dat u uw favoriete appartement daadwerkelijk te koop aangeboden krijgt. Blijkt dat er meerdere gegadigden zijn voor uw appartement? Dan zal er geloot worden. U kunt wel meerdere favoriete appartementen aangeven op het inschrijvingsformulier.